Under årens gång har ett antal släktmöten genomförts