Dicksonska släktföreningens styrelse


Ordförande: William Dickson 2:6:11 2:2


Styrelseledamot: Anne-Marie Lindquist 2:6:11 5:3:1


Styrelseledamot: Harriet Dickson 2:6:11 2:5


Styrelseledamot: Rebecca Dickson 2:5:9 1:2:1 1

Styrelseledamot: Olof Dickson 2:6:11 2:3:2


Styrelseledamot: Erik Jönsson 1:3:3 5:1:2 2:1


Styrelseledamot: Caroline Dickson 2:3:3 2:2:3


Adjungerad: Ian Lauritzen 2:6:11 5:1


Kontakta oss

styrelsen@swedickson.se


Protokoll och verksamhetsberättelser

För att se dessa kommer du efterfrågas om inloggningsuppgifter


Protokoll september 2023 del 1

Protokoll september 2023 del 2

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberattelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse 2018
Protokoll årsmöte Ekolsund 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Medlemmar som betalat för 2017 eller mer
Verksamhetsberättelse 2016
Styrelseprotokoll 22 okt 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Revisionsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll och närvarolista 2015
Styrelseprotokoll 2015
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning 2014
Årsmötesprotokoll 2014 sid 1
Årsmötesprotokoll 2014 sid 2
Revisionsberattelse 2013
Verksamhetsberätelse 2013
Årsredovisning 2013
Revisonsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Årsredovisning 2012
Styrelsemöte 29 maj 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Årsredovisning 2011
Årsmötesprotokoll 2011
Deltagare årsmötet 2011
Revisionsberättelse 2010
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Revisionsberättelse 2009
Årsredovisning 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Revisionsberättelse 2008
Årsredovisning 2008
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Årsmötesprotokoll 060527
Styrelsens telefonsammanträde 2004
Verksamhetsberättelse 2004
Årsmötesprotokoll 040522