MEDLEMSKAP


Årsavgift
Enskild medlem: 150:-,
Par och familj med hemmavarande barn: 200:-

Medlemsavgift för fem år
Enskild medlem: 750 kr
Par och familj med hemmavarande barn: 1000 kr

Föreningens postgiro är Plusgiro: 380439-0

Var snäll ange följande uppgifter på inbetalningskortet:
Namn med indexnummer (om sådant finnes) för dem inbetalningen avser.

Vänligen meddela även

- adress, telefon, även mobil, e-postadress (gäller endast nytillkomna medlemmar)

- när ni ändrar adress, e-mail, telefon, även mobil el dyl

- om ni inte vill att era namn och/eller adressuppgifter ska vara införda på föreningens hemsida. Om ni inte uttryckligen anger att era adressuppgifter ska vara sekretessbelagda, kommer de nämligen att införas på hemsidan. Endast namn och index visas öppet, för resterande uppgifter krävs lösenord.