Nästa anhalt var Biologiska museet.

Next stop was at the Biological Museum.

Oscar Dickson, som finansierade en del av Nordenskiölds expedition till Grönland, var vän med zoologen Gustaf Kolthoff, museets grundare. Denna var inblandad i expeditionen och därigenom kom Oscar att skänka medel även till Biologiska museet.

Oscar Dickson, who financed part of the Nordenskiöld expedition to Greenland, was a friend of the zologist Gustaf Kolthoff, the founder of the museum. Gustaf was connected to the expedition and hence Oscar also gave money to the Biological Museum.

Museet var en upplevelse. Ett naturtroget landskap i 2 våningar hade skapats, fullt med fina exemplar av däggdjur och fåglar. Landskapet omringade besökshallarna, så att man fick möjlighet att se det från många olika håll. Bakgrunden var målad av Bruno Liljefors.

The museum was really something. A very nature like landscape in 2 floors had been created, filled with mammals and birds. The landscape surrounded the visit halls, so that you could look at it from many different angels. The background was painted by Bruno Liljefors.


Ebba Ankarcrona (2:6:3 2:2), James  Ramsay (2:6:11 3:2) och Angela Ramsay (2:6:11 3:2 P)

Diana Dickson 2:3:3 2:4 och
Marianne Högfeldt 2:1:3 1:2
Harriet Dickson (2:6:11 2:5) och
Florence Dickson (2:6:11 2:1)


Aru Sandanam 2:6:2  2:2:1  Arnold Helling  2:6:2  2:2

Läs mer om museet på dessa länkar/Read more about the museum here:
http://www.biologiskamuseet.com/
http://www.skansen.se/besok/biologiskamuseet.asp

Länkar till Nordenskiölds expeditioner/Links to the Nordenskiöld expedition:
http://epubl.luth.se/1402-1773/2002/058/
http://www.grm.se/nordost/hemexp/index.htm

    

 

 

 

Webmistress: Maud Dickson