Photo: Ian Fowler

Middagen inleddes med en murkelsoppa, som inte var av denna världen. Man önskade att man hade kunnat ta hem den i dunkar. Detta ökade toleransen inför de kommande rätterna, som var helt ok. Jag hade tur och fick en bra bit av fisken.

The dinner started with a soup of morels, which was totally unreal. You wish you could have taken it home in barrels. This rouse the tolerance for the coming courses, which were ok. I was lucky to get a good piece of the fish.


Photo: Ian Fowler

Hela middagen underhölls vi av roande och intressanta anekdoter. Först hälsade William oss välkomna och läste en bordsbön av Harriet Löwenhielm. Kerstin Dickson spelade flöjt. Elsie, Williams syster, läste upp en rolig korrespondens mellan deras pappa och en  apotekare. James gjorde sin otroliga föreställning av Dunkan och Skinkan, se länk nedan,  Sally Waughan, 2:6:7 2:1, England, berättade om den gemenskap våra engelska medlemmar känner trots avståndet. Ian Lauritzen talade om att förening är viktig. Nils Ankarcrona tackade för maten.

The whole dinner we were entertained by amusing and interesting anekdots. First William wished us welcome and read a prayer by Harriet Löwenhielm. Kerstin Dickson played on a flute. Williams sister, Elsie, read us a most amusing correspondens between their father and pharmacist. The correspondens is quoted her below. James made his incredible show with Dunkan och Skinkan, see link below.  Sally Waughan, 2:6:7 2:1, England, spoke about the connectionwith the family the English members are feeing  in spite of the distance. Ian Lauritzen  spoke about how important the society is. Nils Ankarcrona said thank you for the dinner.


William med syster Elsie Dickson 2:6:11 2:4 och Ian Fowler 2:6:7 2:2, England


Kerstin Dickson-Lindeberg 2:6:11 2:5:3

Gustaf Tidholm 1:3:5 3:3:3 1 Nils Ankarcrona 2:6:3 2:2:3 och Eva Dickson 2:1:3 4  P (2)

 

James  Ramsay (2:6:11 3:2) håller sitt populära tal/with his popular speach

Tryck på bilden för hela talet/
Please press the picture for the full speach

Här nedan följer korrespondensen mellan Axel Dickson och Apoteksbolaget.
This is the
correspondence between Axel Dickson and Apoteksbolaget.Axel Dickson 2:6:11  2

18 nov. 1986

Herr Sven Ström
Ansvarig utgivare av tidningen "Apoteket"
Apoteksbolaget
105 14 Stocksholm

Min hustru har under en följd av är varit nödsakad intaga tabletter och eftersom hon är auktoritetsbunden, pedantisk och opraktisk, har jag hela tiden haft anledning göra mig löjlig över hennes ofta misslyckade och alltid omständliga och ångestmättade ritualer.

På sistone har jag själv börjat äta tabletter och blivit medveten om, att det kanske inte är så lätt. Jag har ju alltid hört, att man skall svälja tabletterna med ett glas vatten. Och i ett radioföredrag har en läkare hävdat, att man skulle ha som vana, att ta dem i samband med måltider. Han angav ingen orsak härtill. Men jag föreställde mig, att det hade med magfunktionerna att göra.

Men varför skall man nu laborera med detta vattenglas vid måltiderna? Själv började jag snart ta tabletterna i samband med, att jag svalde en bit knäckebröd, som jag dessförinnan tuggat färdigt.

Inga problem!. Aldrig! Jag hade kommit på, att det var lättast att ta tabletterna tillsammans med fast föda! Något som läkarn i radio tydligen inte gjort klart för sig, eller också inte vågade nämna. Häromdagen yppade jag min upptäckt för en person, som är betrodd inom sjukvården. Jag rönte starkt ogillande och fick en tillrättavisning för dumdristighet och självrådighet. Och efter några dagar kom Er tidning Nr 5. 1986 på posten.

Nu har jag läst Er artikel "Konsten att ta en tablett" och till min förskräckelse fått veta, att man kan råka ut för 5 olika katastrofer eller sjukdomstillstånd genom att intaga tabletter på det sätt Ni lär ut!
Det här är ju inte vettigt! Varför sprider Ni så målmedvetet dessa irrläror? Tror Ni kanske, att apotekare och läkare inte skulle klara sin ekonomi utan dessa tillskott av olyckshändelser bland patienterna.

Så måste jag kritisera Ert beskäftiga och snåriga språk: "Tabletter ...som skall sväljas hela, skall man alltid skölja ner- stående eller sittande - med ett halvt glas vatten". Det är bättre, att säga något väsentligt: "Det är självklart, att man skall sitta upp, när man skall ta en tablett."

Allvarligen
Axel Dickson
 

 

1986-12-08

Grosshandlare
Axel Dickson
Änqsvägen 12
Storängen
131 41 NACKA

Tack för Ert brev med synpunkter på vår artikel "Konsten att ta en tablett" i tidningen Apoteket.

Skälet till att läkare och apotekspersonal sprider budskapet att man ska svälja sin tablett eller kapsel (gäller givetvis bara läkemedel som ska sväljas hela) med vätska är att det är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är tyvärr inte ovanligt med skador i matstrupen pga. att en tablett eller kapsel fastnat. Det enklaste sättet att förhindra dessa skador är att följa det nyss nämnda rådet.

Orsaken till att man ofta rekommenderas att ta sin medicin i samband med måltid är främst att det då är lättare att komma ihåg sin medicin. Ett annat skäl är att medicinering i samband med måltid i vissa fall kan lindra obehag från magen. Men det är inte alltid som medicin ska tas i samband med måltid. Därför ges det allmänna rådet att använda vatten, som väl får anses vara relativt lättillgängligt.

Från allmänna råd brukar man dock kunna göra avsteg. Om Ni tex. finner det onödigt att "laborera med detta vattenglas vid måltiderna" och om Ni inte har några som helst svårigheter att svälja Era tabletter och helst gör det med fast föda, så finns det ju ingen anledning för Er att ändra på de rutinerna.

Med vänlig hälsning

Tom Wall
redaktör för tidningen Apoteket

PS. Jag tar mig friheten att bifoga några kopior från bl.a. Läkartidningen där ämnet behandlas utförligt.
 

 


  

23.12.86

Herr Sven Ström,
Ansvarig utgivare av tidningen "Apoteket"
Apoteksbolaget
105 14 Stockholm

Den 18 nov. skrev jag och klandrade Er för dåligt innehåll i tidningen. Man gjorde gällande, att vetenskapen hävdade, att man måste intaga tabletter med vatten, att man måste taga dem med glas vatten, att man måste ta dem med ett halvt glas vatten. Att man måste dricka vatten innan man försökte svälja dem, och att man måste dricka vatten, när man slutligen lyckats få ned dem. O.S.V.

Jag påvisade, att det inte behövdes lång erfarenhet att komma underfund med att tabletterna helt naturligt följde med, om man svalde dem med väl tuggad fast föda. Jag klandrade Er även för att hetsa folk till förvirring och ångest.

Er redaktör Tom Wall har gett sig tid, att besvara mitt brev och visar, att han inte fäster något avseende vid verk1igheten. I stället bifogar han ytterligare material ur den papperskorg, där han hämtat sitt vetande.
Här är ett guldkorn: "Är det riktigt bedrövligt så tag surmjölk, så slinker tabletten ner."
Jag svarar: "Är det verkligen så säkert?" Jag kräver sunt förnuft och respekt för medmänniskor.

Allvarligen
Axel Dickson
 

Föga hade väl Axel anat att hans korrespondens skulle publiceras på något, som heter Internet, eller att  jag drabbas av skrattkonvulsioner, när jag redigerar texten, inte alls nedlåtande utan snarare igenkännande.

I doubt that Axel could have guessed that his correspondence would be published at something called the Internet, or the spasms from laughing i get, when editing the text, not at all patronising but rather "I have been there myself".


Catinka Nyström 2:1:3 1:3:1

    

 

 

 

Webmistress: Maud Dickson