Från nationalmuseum åkte vi buss till Norra kyrkogården, dvs. de flesta av oss, Diana och jag ville gärna ha med oss bilen, då slutstationen låg ganska långt från nationalmuseet, så vi följde bussarna. Dessa tog en synnerligen intressant färdväg. Kan det ha varit i förhoppning om att regnet skulle avta? Det öste nämligen ner.

Första graven vi besökte var överståthållare Robert Dicksons (1:3:1) .

From the National museum we went by bus to the North Graveyard, that is most of us did, Diana and I wanted to bring the car, as the final station was rather far from the National museum, so we followed the buses. These choose a very interesting way. Could it have been hoping the rain would seace? It was pouring down.

The first grave we visited was Robert Dickson's.

Robert Dicksons familjegrav

Kvarter 12 C, gravnummer 139, nära grind 3. Stor, liggande sten med Dicksoncrest.

 

William Dickson 2:6:11 2:2 berättar om Robert Dicksons grav Vid varje grav lade vi ner en vacker krans gjord av Harriet, Williams syster
At every grave we put down a wreath made by Harriet, William's sister

 

Dickson, Robert 1843-1924 (1:3:1).

Ämbetsman, expeditionschef i finansdepartementet, landshövding i Örebro, Jönköpings och Malmöhuslän, överståthållare i Stockholm 1902-1911. Konservativ ledamot av Första kammaren. Memoarer: Minnen (1920).

Matälskare, se Pelle Holms Bevingade ord: ”För mycket gåsleverpastej, det har jag aldrig sett.” ”Akta mitt svenska folk” telegram från Oscar II (oriktigt).

Gift med: Dickson, Sigrid Adeleide Amalia Maria, född Sparre 1853-1928 (1:3:1  P).

Syster till Sixten Sparre i ”Elvira Madigan”. Stolt och med krav. ”Jag tycker om Sigrid i alla fall” - bevingat uttryck av Robert.

Alldeles i närheten vilar Pontus och Caroline von Rosen./Right nearby rest Pontus och Caroline von Rosen.

von Rosen, Carl Pontus
1811-1877 (2:4 P)

Löjtnant, hovstallmästare. Talade inte engelska, men gärna svenska med Amalia, doktor Charles Dicksons (1:3) hustru.

Pontus von Rosens familjegrav,
Kvarter 12 C, gravnummer 1. Svart sten.

G.m. von Rosen, Caroline Charlotta, född Dickson 1822-1908 (2:4).

Caroline och Pontus bodde först på Höglunda i Värmland, som Carolines far James d.ä. (2) lät uppföra 1846. Senare flyttade de till Stockholm. Caroline var blind i många år.
Kallades ”Änkegrefvinnan”.

Och därefter besöker vi Carl Cervins familjegrav
And then we visit the family grave of Carl Cervins


Carl Cervins familjegrav. Gravkvarteret Lindhagens kulle 21 F, gravnummer 41

Cervin, Carl 1850-1919 (2:6:3 P)

Bankir. Bekostade industri - och järnvägsbyggen. Huvudägare i Klippans bruk. Filantrop. Upphovsman till bl.a. Romanäs sanatorium.

Gift med: Cervin, Carolina Marika Alice, född Dickson 1859-1929 (2:6:3).

Filantrop. Startade Fristad, (hem för vanartiga flickor). Välgörare inom många sociala inträttningar och anstalter bl.a. Romanäs. De bodde i eget hus på Östermalm. Sitt varma hjärta hade hon ärvt av sin mor Charlotte f. Dudgeon (2:6 P) och pappa Axel (2:6). (Jfr Stig Ramel: ”Smedpojkens dröm”. 2000)

 

William Dickson 2:6:11 2:2 med sonen Hannes Bjurner
Dickson 2:6:11 2:2:3

Nils Ankarcrona  2:6:3 2:2:3

    

 

 

 

Webmisteess: Maud Dickson