Skällviks kyrka

Besök i Skällviks kyrka 

Efter lunchen gjorde vi ett besök i kyrkan, som väl får räknas som Stegeborgs slottskyrka, eftersom den under 1500-talet byggdes till av slottsherren, Johan III, till Sveriges första renässanskyrka. Den första slottskyrkan föll i ruiner samtidigt som det ursprungliga slottet.


Snällt bänkade i raderna

Vi guidades i kyrkan av f d kyrkvärden, Sten Flink, som levde upp till sitt namn när det gäller den takt i vilken hans stora kunskap levererades. Ibland var det lite svårt att höra när vi satt i bänkarna, men jag fick klart för mig, att den äldsta delen av kyrkan anses härstamma från första hälften av 1300-talet. Men man vill gärna härleda den till sent 1200-tal, då en stavkyrka av trä bränts ned, och man skulle finna plats för en ny. Ett par oxar spändes för en vagn, och släpptes. På platsen där de stannade skulle den nya kyrkan byggas.

Denna nya kyrka kom i vägen för många stridigheter kring slottet (eller snarare borgen, eftersom det var en försvarsborg) och förstördes i omgångar. Johan III föddes på Stegeborg, och han lät, som jag tidigare nämnt, bygga om kyrkan efter italiensk förlaga.


Sten Flink


Sten Flink och William Dickson (2:6:11 2:2)


Mariaskåpet
Ett intressant inslag var det s k ”onsdagsbröllopet” i Stegeborgs slottskyrka, på den tiden den låg i borgen. Prinsessan Annas hovdam, Sigrid Brahe, var trolovad med en yngling (Erik Bielke) och förälskad i en annan. För att hjälpa henne att få den hon ville ha, anordnade prinsessan ett bröllop mitt i veckan (det var ju inte tänkbart och orsakade inga misstankar) innan det egentliga bröllopet med den trolovade skulle äga rum. Sålunda fick hovdamen sin hjärtevän, Johan Gyllenstierna, och hennes brudkrona, skänkt av Prinsessan Anna, användes så sent som på 1970-talet.


Birgitta Lundin och Jane Uggla (1:2:1 7:2)


Alice Danielsson (2:6:3 4:3)
vid stenen
Förutom intressanta inventarier, som altartavlan, skänkt av Elsa Elisabeth Brahe, gift med Karl X Gustavs bror, hertigen till Stegeborg, Adolf Johan, och ett medeltida helgonskåp med en skulptur av Maria med barnet, så fastnade i minnet berättelsen om hur några gravar (jag tror det var Posses och den s k stegeborgsgraven) i kyrkan grävdes upp på 1950-talet för att ge plats åt en läktare. Stoften begravdes därefter i en massgrav under golvet i kyrkan, och possegravens stora stenhäll med inskriptioner slängdes ut i naturen. Där fick den stanna, tills någon föreslog att den skulle slås sönder. Till all lycka räddades den (av bl a Sten Flink) och står nu innanför kyrkporten.

Fortsättning på nästa sida


Plaketten, som hör till stenen


Den vackra orgeln


Maud Dickson (2:3:3 2:3), Monica Dickson (2:3:3 2:1P) och Charlotta Tidholm (1:3:5 3:1:1)

Fortsättning på nästa sida

 

 

 

Webmistress: Maud Dickson