Styrelsen; Helen Dickson (2:3: 3 1:2), Anne-Marie Lindquist (2:6:11 5:3:1), William Dickson (2:6:11 2.2), Christina Dickson (2:1:3 4:3), Harriet Dickson (2:6:11 2:5)
 

Dag 2

Årsmötet

Detta hölls i Magasinet, och protokollet återfinns under ”Protokoll & Stadgar” på hemsidan samt länkat här nedan.

Ett lika överraskande som välkommet inslag var Ian Lauritzens (2:6:11  5:1) berättelse om hur han sökte (och fann) familjens rötter på Sri Lanka/Ceylon. Ians inlevelsefulla återgivande av hur hans väg till farfars (Oscar D, 2:.6:11) plantage bar upp, upp, upp borde ha videofilmats. Men han har skrivit ned sin berättelse, och den finns också på hemsidan.

Ians berättelse om Sri Lanka/Ceylon


Ian Fowler (2:6:7 2:2), Christina Fermheden, Jan Fowler (2:6:7 2:2),
Maria Försell Six, Birgitta Lundin

Efter årsmötet skingrades vi alla åt olika håll. Christina, Maria och jag åkte – efter att ha fått tillåtelse att gå in på det vackra slottsområdet för att fotografera oss i det – till Hörningsholms slott. Det är stamgodset för släkten Bonde, och vi fick en minnesvärd visning här också av Caroline och Carl Bonde. Men det är en annan historia!


Styrelsen; Helen Dickson (2:3: 3 1:2), Anne-Marie Lindquist (2:6:11 5:3:1), William Dickson (2:6:11 2.2), Christina Dickson (2:1:3 4:3), Harriet Dickson (2:6:11 2:5)

Idala 2006-07-11

Birgitta Lundin

Länk till protokollet

Familjen Öberg förevisade också ett vacker Dicksonporslin.
Läs mer om detta här

 

 

 

Webmistress: Maud Dickson