Lives and livelihoods in Little London
The story of the British in Gothenburg 1621 - 2001

av John R. Ashton

168 sidor, inbunden, 80 illustrationer varav 36 i färg.
Warne Förlag (ISBN 91-96425-48-X). C:a pris 200 kr + p.& p.
Språk: engelska.
Boken kan beställas av John Ashton
via epost: john.ashton@comhem.com

per tel. 031-254568 eller direct
Brattåskärrsv. 203, 416 50 Göteborg.

Den kan också köpas i Stadsmuséets butik i Göteborg.
och är av intresse för både släktföreningen och hemsidan.
Helen. 2:3:3 1:2

The book, written in English, contains 167 pp, hardback, 80 illustrations. 36 in colour
 (Warne Förlag, ISBN 91-96425-48-X).
It can be ordered from John R Ashton for 200:- SEK + p.& p.
by email: john.ashton@comhem.com
by tel. 031-254568 or direct
Brattåskärrsv. 203, 416 50 Göteborg.


Dickson House

Göteborgs historia är starkt präglad av den omfattande handeln över Nordsjön med Storbritannien. Sedan stadens grundande har engelsmän och skottar bosatta i Göteborg haft stor betydelse för dess ekonomiska och kulturella utveckling vilket också förklarar varför Göteborg kallas för Lilla London.

I denna nyutgivna bok berättas om deras livsöden och hur familjer såsom Carnegie, Chalmers, Chapman, Dickson, Hall och Keiller påverkat Göteborgs utveckling.

Berättelsen om britterna i Göteborg sätts i sitt sammanhang med de stora historiska händelserna i Europa som bakgrund.

This new book tells the fascinating story of why The British settled in Gothenburg and how a number of English and Scottish merchant families have contributed to the economic and culture development of the city. Trade across the North Sea, especially in iron-bars and timber, has for nearly three hundred years been of vast importance in the growth of the port of Gothenburg. The influence of this trade on the commercial and social life of Gothenburg is reflected in that the city is sometimes called “Little London”.

The story of the lives and livelihoods of members of the Carnegie, Chalmers, Chapman, Dickson, Hall, Gibson and Keiller families - to the name but a few – is told against the backdrop of the major historical events in Europe. And that the influence of these families was positive and strong is indicated by the naming of streets in the city after them.
 


John Ashton

Författaren, John R Ashton, är född i Manchester, England. Han studerade juridik i London innan han flyttade till Göteborg. Verksam som konsult i engelskundervisning till Göteborgs skolstyrelse 1952 – 82. Hans då nydanande läromedel i engelska för grundskolan – “Hands Up!” – har rönt stor popularitet i Sverige och Norge. John Ashton har haft flera uppdrag inom den anglosaxiska sfären i Göteborg: vice ordförande för Engelska Skolan (1960 – 79), ledamot av Engelska Kyrkans (St Andrews) råd (1974 – 98). Sedan 1980 är han medlem av den historiefyllda British Factory i Göteborg och dess nuvarande ordförande.

The author, John R Ashton MPE, was born in Manchester, England. Studied law in London. Employed by Gothenburg education Authority as English language teaching consultant 1952 – 1982. Author of English language teaching series in Sweden and Norway.  Vice Chairman of the English School in Gothenburg 1960 – 1979. Member of the English (St Andrew’s) Church Council in Gothenburg 1974 – 1998. Since 1980 member of the ancient British Factory in Gothenburg and present chairman.

Readers' Comments

...men måste redan nu lyckönska dig till att ha fullbordat ett sådant storverk! Bara den som något vet hur mödosamt det ofta kan vara att samla in fakta och sedan ställa samman dem, inser till fullo värdet av din kulturella insats. Måtte nu din bok få all tänkbar framgång både här hemma och utomlands! Den är ju bl. a. en charmant gåva till gästande engelsktalande resenärer. Min speciella faiblesse för porträtt gör att jag särskilt beundrar illustrationerna och de samtida göteborgsmotiven.
Bengt O.T.Sjögren, Arkivarien

'I have just finished reading your book -outstanding! You must be both pleased and relieved that it is finally in print. Congratulations!
Arthur Credland. Keeper, Hull Maritime Museum

Framställningen är ledig och lättillgänglig...borde en sådan bok kunna vara lämplig att användas av företrädare för Göteborgs kommun i dras internationella kontakter.
Paul Hallberg, f.d. överbibliotekarie, FDhc

Tack för den vackra boken och gratulerar till dess färdiga blivande! Det är ett väldigt material du plöjt, men du rör dig så lätt med stoffet, att det inte är jobbigt att läsa.
e.m. Professor Vivi Edström

'…I truly appreciate the enormous amount of work you have put into the completion of this very welcome opus. It is so enjoyable and useful to everyone interested in the history of Gothenburg. With warm congratulations'.
Docent Elsa-Britta Grage. Copenhagen University

'Congratulations! How very wonderful it looks and that the book has happened. I am so pleased you have such a beautiful book'.
Liz Small. Scottish Publishers Association

'Låt mig allra först säga att jag är djupt imponerad av det oerhörda arbete, och all den forskning Du nedlagt. Du har kort sagt gjort en stor och betydande kulturgärning. Tack än gång, John för god och fascinerande läsning, som jag unnar många.'
Lars Hjörne

It is a pleasure to open it, to read it and to admire the pictures and the paintings you have chosen.
Dr. Jane Thorburn

Have received a copy of your book and would like to congratulate you on this fine volume.
Wendy Henningsson, Göteborg.

Many thanks for your delightful and interesting book.
P. G. Gyllenhammar

Hjärtligt tack för en intressant och roande lärdom
William Dickson


Göteborgs hamnkanal

 

 

Webmaster: Maud Dickson