Välkommen till Dicksonska släktföreningen.
Länkarna finner du i tabellen nedanför.
Var snäll kolla att uppgifterna om dig i medlemsregistret är korrekta

Vi vill betona att vår förening inte har någon administrativ koppling till Robert Dicksons stiftelse i Göteborg.
Söker ni information gällande Robert Dicksons stiftelse, vänligen
tryck här.

Welcome to the Swedish Dickson Society.
You will find all links in the table below.
Please check that the details about you in members list are correct

NYHETER/NEWS

 

Gunnel Tottie 2:6:5 3:3

 

 

Historik/History
Del 1 t.o.m. Robert Dicksons utvandring
till Göteborg

History part 1 in English

Del 2 f.o.m. Robert Dicksons invandring
till Göteborg

Sammanställning av Gunnar Ohlsson

Ewas sammanställning

Bildgalleri på "di gamle"

Träffar/Gatherings
Tjolöholm 1991
Tjolöholm 1991, English version
Skottland 1993
Sundsvall 1996
Sparreholm 1999
Sparreholm 1999, English version
Göteborg 2002

Stockholm 2004 (partly bilingual)
Stegeborg 2006

Stockholm 2008
Kalas på Rämen 2008
Göteborg 2009
Skottland 2010
Göteborg 2011
Stockholm 2013
Hjo 2014
Strängnäs/2015
Storängen 2017
Ekolsund 2018
Storängen 2019

Medlemsregister/Members Artiklar/Articles
Charles Dickson 1:3

William Dickson 1:3:2
William på Säckestad 1:3:2
William JR Dickson 1:3:2 1
Patrik Dickson 1:3:2 2
Henry J Dickson 1:3:5
Kajs Tidholm 1:3:5 3:3
Annie Elisabeth Dickson 1:3:5 4
Carl Löwenhielms bröllop 1911 1:3:6 2
Harriet Löwenhielm (den yngre) 1:3:6  2:2:3
Harriet Löwenhielm 1:3:6 4
Harriet Löwenhielm sällskapet
Marianne Mörner 1:3:8 3
Emelia Dickson 1:4
Axel Dickson 2:1:3
Dickson-Bratt 2:1:3
Av Nancy Dickson 2:1:3 P

Vanja 2:1:3  1 P
Archibald Dickson 2:1:3 1:4

Louise Dicksons (2:1:3 1:4:3 2) skolarbete
om Dicksonska Palatset

Eleonore Hummerhielm 2:1:3  3
Beatrice Dickson 2:1:4
Charles Peter Dickson 2:2
Emil Dickson 2:3:1
MariAnn Skiöldebrand 2:3:1 1:2
Robert Dickson 2:3:3

Peter Anker Dickson 2:3:3 2
Ivy Jenssen 2:3:3  2 P
Robert Dickson 2:3:3 2:1
Monica Dickson 2:3:3 2:1P
Charles Anthony Dickson 2:3:3 2:1:1
Peters kort 2:3:3 2:2:1
Clarence Dickson 2:3:3 2:2:2
Margareta Dickson 2:3:3 2:2:2 P
Oscar Dickson 2:5
Oscar Dickson 2:5, kanadahjortar

Axel Dickson 2:6
Florence 2:6:2
Alice Cervin 2:6:3 med barnbarn
Carl Cervin 2:6:3 2:4
Gustaf Cervin 2:6:3 2:5
Alice Danielsson (2:6:3 4:3)
Louisa Tottie, född Dickson 2:6:5
Gunnel
Totti 2:6:5 3:3
John Austin Dickson 2:6:7 1
Gertrud Caroline Dickson 2:6:10

Oscar 2:6:11
Bell Margareta "Teta" Dickson
2:6:11 1

Axel Dickson 2:6:11 2
Leila Dickson
2:6:11 2 P
Sagan om Helen (2:6:11 3) och Kriget
Föredrag Tjolöholm 1991

Allégården 2005
Anna Johansson
Artikel om familjen Dickson i Aftonbladet 1911
Baggböle herrgård
Bataverna
Evelina Crosby
Ian Lauritzen 2:6:11 5:1 om Sri Lanka
Hästarna på Tjolöholm
Maria Fredrika
Nancy-Axel-träff 2006
Om schatull
Prins Philip på Tjolöholm 1983

Prins Philip, del 2/part 2

Rensjösätern
Stiftelsen Charles och Amalia 2014
Tjolöholms stuteri
Vikaryds köttbod
Överås av Elsie

Medlemmarnas hemsidor
Members homepages
Moderna galleriet/Our modern gallery
Album från Skottlandsresan2010
Gravar/Graveyards
Gravar 2004/Graveyards 2004
Styrelse/Our board

Protokoll & stadgar
En del av sidorna är i bildformat, använd zoom 300 tex, för att kunna läsa dem
Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberattelse 2019.pdf
Verksamhetsberättelse 2018
Protokoll årsmöte Ekolsund 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Medlemmar som betalat för 2017 eller mer
Verksamhetsberättelse 2016
Styrelseprotokoll 22 okt 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Revisionsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll och närvarolista 2015
Styrelseprotokoll 2015
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning 2014
Årsmötesprotokoll 2014 sid 1
Årsmötesprotokoll 2014 sid 2
Revisionsberattelse 2013
Verksamhetsberätelse 2013
Årsredovisning 2013
Revisonsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Årsredovisning 2012
Styrelsemöte 29 maj 2012
Verksamhetsberättelse 2011

Årsredovisning 2011
Årsmötesprotokoll 2011
Deltagare årsmötet 2011

Revisionsberättelse 2010
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009
Revisionsberättelse 2009

Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse 2008
Revisionsberättelse 2008
Årsredovisning 2008
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Årsmötesprotokoll 060527
Styrelsens telefonsammanträde 041115
Verksamhetsberättelse 2004
Årsmötesprotokoll 040522
Föreningens stadgar

Ordförande har ordet
William2020

William juni 2009
William aug 2007
William jan 2006
William mars 2005

Om vildsvin

Medlemmarna skriver
Alice Cervins recept mot magsjuka
Plumpudding.
Rideberga bönehus

Dejeforsens Herrgård

Ians släktförteckning
Dunkan & Skinkan
Christinas släktträd/Family tree
Länkar/Links
Allégården
Allégården3
Allégården invigning

Baggböle Herrgård
Bankirfirman Dickson
Blog om Svartvik
Det gamla Göteborg
Dickson på facebook
Dickson på Särö
Dickson på Wikipedia

Dicksonska biblioteket
Engelska villan Uppsala
Filmsnutt Eva Dickson
Fredrik på Tjolöholm
Göteborgs historia
Harriet Löwenhielm
Helen Mary Burrough (nee Dickon)
Hjalmar Wijk (2:1:2 2) systerson till James
Mary Wijk-stiftelsen
Mattias Lomans sida
Mera klantyger
MIAB
Patton & Bonde
Projekt Runeberg
Skotska tyger mm
Slottet igen
Swedish automn
Tjolöholms slott
Tjolöholm från luften i höstkläder

Tjolöholms trädgårdsblogg
Tjolöholmsvännerna
Vega
Gamla fotografier/Old photos
Charles (1:3) och Amalia Dickson

Oscar Dickson 2:6:11- Amelia Löwenhielm
Robert Dickson 2:3:3- Helen Parr Anker

James 2:1:3  1 o Vanja Berghs bröllop

Nationalmuseum

Jane af Sandeberg 1:2:1

Vikaryd nyårsdagen 1945

Edward och Isobel 1:2

Tjolöholms kennel
Photos from the Parsons family
Böcker/Books
Lives and livelihoods in Little London
Blanche Dickson - En kvinnlig byggherre
Robert Dicksons stiftelse
Borgerliga ambitioner och adliga ideal
Drömmaren och sorgen
Västsvenska kvinnor och hem
Släktingar i Australien
POSSE, MARGARETHA: Herrgårdsliv vid Vättern.
Björn Höglund: Västsvenska slott & herrgårdar
Medlemmars aktiviteter/Members activities
Catincas utställningar

Anne-Marie Gustavsson 2:6:11 5:3:1 och Christoffer Lindquist har gift sig
Amanda Dickson 2:3:3 1:2:4 1
Filippa 2:1:3 1:3:2 gifter sig
Lite av varje
Klantyg

Porslin
 
 

Medlemskap


Årsavgift
Enskild medlem: 150:-,
Par och familj med hemmavarande barn: 200:-

Medlemsavgift för fem år
Enskild medlem: 750 kr
Par och familj med hemmavarande barn: 1000 kr

Föreningens postgiro är Plusgiro: 380439-0

Var snäll ange följande uppgifter på inbetalningskortet:
Namn med indexnummer (om sådant finnes) för dem inbetalningen avser.

Vänligen meddela även

- adress, telefon, även mobil, e-postadress (gäller endast nytillkomna medlemmar)

- när ni ändrar adress, e-mail, telefon, även mobil el dyl

- om ni inte vill att era namn och/eller adressuppgifter ska vara införda på föreningens hemsida. Om ni inte uttryckligen anger att era adressuppgifter ska vara sekretessbelagda, kommer de nämligen att införas på hemsidan. Endast namn och index visas öppet, för resterande uppgifter krävs lösenord.


 


Fina jubileumsknappar att köpa!!!
Ta kontakt med Harriet och Björn

Föreningen har även en grupp på facebook