Dicksonska föreningens släktträff i Hjo 6-7 september 2014

Text: William Dickson 2:6:11 2:2 och Elsie Dickson 2:6:11 2:4

För er, som vill se fler bilder, så finns det några här.

Reportaget består av 6 sidor och ytterligare 4 bildsidor

Den 6-7 september 2014 hade Dicksonska föreningen släktträff i Hjo. Anledningen till att Hjo bestämts som mötesplats var att få tillfälle att uppsöka några näraliggande platser med anknytning till Dickson, nämligen Almnäs, Norra Fågelås kyrka, Fimmersta och Säckestad.

Vi var ett 40-tal föreningsmedlemmar inklusive några hedersgäster. De flesta bodde på Hotell Bellevue i Hjo, där vi även intog lunch och middag samt höll föreningsmöte.


Entrén till Hotell Bellevue. Gästerna välkomnades med skylten “Dicksonävvja” vilket väckte många frågor. Svaret lämnades i slutet på kvällens föreningsmöte. Sittandes på bänken är Monica Dickson 2:3:3 2:1P.
Foto: Maud Dickson.

Lördagen den 6 september

Träffen startade med drop-in lunch mellan kl 12.00 och 13.00. Påfallande var att så gott som samtliga deltagare infann sig redan kl 12.00, trots att många haft en lång resa. En varm stämning och gemenskap spred sig snabbt vid lunchbordet, där vi bjöds på ett frikostligt salladsbord, stekt fisk och potatis. Utanför fönstret glittrade Vättern i den sköna sensommardagen.


Lunch på Hotell Bellevue.
Foto: Elsie Dickson.

Hjoån
Efter lunchen fick de, som hade tid och lust tillfälle att uppsöka Hjoån, som rann ut i Vättern alldeles intill hotellet. Ulla Kjellander 1:2:1 6:5:1, som är ordförande i Hjo naturskyddsförening, berättade om hur naturskyddsföreningen i Hjo tillsammans med kommunen och med bistånd från Svenska Naturskyddsföreningen genomfört en lyckosam restaurering av ån för att bl a rädda Vätternöringen. Ån har tidigare fungerat som naturlig lekplats och uppväxtmiljö för öringen, men de senaste århundradenas industrianläggningar med sina behov av anlagda dammar har hindrat öringens vandring upp mot Mullsjön och därmed även skadat öringens lekområden. I början av 1960-talet var fiskreproduktionen så gott som obefintlig. Ulla kunde nu med glädje konstatera att idag har öringen fria vandringsvägar hela vägen upp till Mullsjön och beståndet har ökat.


Ulla Kjellander (i mitten) berättar om Hjoåns restaurering. Till vänster om henne: Lena Hummerhielm 2:1:3 3:4 P med maken Måns, längst till höger William Dickson 2:6:11 2:2. Strax bakom syns Hjoån.
Foto: Elsie Dickson.

Norra Fågelås kyrka
Klockan 14.00 samlades alla deltagare utanför hotellet. En tvådäckad buss förde oss till Norra Fågelås kyrka, församlingskyrka till Almnäs, där många tillhörande släkten Posse ligger begravda.

Först tågade vi in i kyrkan, där vi slog oss ner i bänkarna. William Dickson läste ur Margaretha Posses bok "Herrgårdsliv vid Vättern", där hon bl a berättar om en väldig jordbävning, som ägde rum den 25 oktober 1904. Just då satt hon i kyrkan och lyssnade till gudstjänsten tillsammans med mamma Marika (2:5:3). Hon beskriver hur kyrkan började skälva och gunga, hur rappningen föll från väggar och tak och hur ljuskronorna svajade, varpå gudstjänstdeltagarna fick panik och flydde ut, alla utom mamma Marika, som lugnt och stilla satt kvar uppe på läktaren och också höll kvar sina barn. Marika sade till dem: “Mina kära barn, kom ihåg att er morfar alltid sa "att man skulle förhålla sig lugn under panik”. Hennes morfar var Oscar Dickson 2:5. Och här satt vi, Oscars efterlevande ättlingar, släktingar och anförvanter och lyssnade till Margarethas upplevelse och mamma Marikas kloka ord förenade i samma kyrka men i en annan tid.


Innan vi lämnade Norra Fågelås kyrka sjöng vi stående tillsammans á cappella
psalmen 119: Var hälsad sköna morgonstund.
Foto: Harriet Dickson.

Dicksongravar på Norra Fågelås kyrkogård
Efter besöket i kyrkan gick vi ut på kyrkogården och hälsade på våra anhöriga, som där ligger begravda. Här finns hittills femton av Görans och Marikas släktgren begravda. De är Göran (1917) och Marika (1926) Posse, Aminoff (1935), Lage Posse (1935), Görel (1942) och Axel Wachtmeister, Sissela von Sydow (1955), Margaretha Posse (1959), Måns Mannerfeldt (1960), Hellevid Posse(1963), Ingegerd Mannerfeldt(1970), Jens Lassen (1974), Signhild Aminoff (1979), Göran Lagerberg (2002) och Blanche Lassen (2006).


Vid Göran Posses familjegrav står Hannes Bjurner Dickson 2:6:11 2:2:3 och William Dickson 2:6:11 2:2, som just lagt en krans tillverkad av gran- och tallkvistar från Dicksonskog på Rämen i Värmland.
Foto: Harriet Dickson.

Posse-såpan
Lite närmare kyrkan stannade vi, sentida Dicksonättlingar, invid Axel Hasselrots gravsten. Han var kyrkoherde i Norra Fågelås på Possarnas tid. Hans son Per gifte sig med Margaretha Posse 1912.


Norra Fågelås kyrka
Foto: Maud Dickson

Pers syster Eva, gift LeMoine, avled 1926. Margaretha skilde sig från Per 1927 och gifte om sig med Evas änkling Osborne LeMoine 1927. Det berättade Anna Jolfors och tillade att det glömde Margaretha att skriva i sin bok "Herrgårdsliv vid Vättern”. Hon gifte sig med sin svägerskas änkling - "Såpa á la Posse". Förstår vi kanske mer nu varför orgeln plötsligt försvann från Almnäs? Läs Margarethas bok från 1955. Den håller än!

 

 

Webmaster: Maud Dickson