SAMMANSTÄLLNING GRAVAR år 2004

Dicksongravar på Norra kyrkogården i Stockholm

Robert Dicksons familjegrav
Kvarter 12 C, gravnummer 139, nära grind 3. Stor, liggande sten med Dicksoncrest

Dickson, Robert 1843-1924 (1:3:1). Gift med: Dickson, Sigrid Adeleide Amalia Maria, född Sparre 1853-1928 (1:3:1  P).

Ämbetsman, expeditionschef i finansdepartementet, landshövding i Örebro, Jönköpings och Malmöhuslän, överståthållare i Stockholm 1902-1911. Konservativ ledamot av Första kammaren. Memoarer: Minnen (1920).

Matälskare, se Pelle Holms Bevingade ord: ”För mycket gåsleverpastej, det har jag aldrig sett.” ”Akta mitt svenska folk” telegram från Oscar II (oriktigt).
 

Syster till Sixten Sparre i ”Elvira Madigan”. Stolt och med krav. ”Jag tycker om Sigrid i alla fall” - bevingat uttryck av Robert.

Dickson, Charles Robert 1876-1936 (1:3:1 1).

Gift med: Dickson, Ida Zaphira Jacquette, född Theel 1880-1959 (1:3:1 1 P).

Elisabeth (Essie) Dickson 1916-1996 (1:3:1 1:1).

Försäkringsdirektör. Omkom i flygolycka i England. I stolen bredvid satt Arvid Lindman-statsminister 1906-1911 och 1928-1930. De bodde i villa på Dalarö. Barnlösa, men adopterade Margit Elisabeth (Essie) Dickson 1916-1996. Gift med Car-Wilhelm Cronstedt, Fullerö, och senare gift Engman. Essie är ej gravsatt här (men på Kungsholmen).

Barnekow, Adelaide Amalia Eliza, född Dickson
1877-1971 (1:3:1 2).

Gift med: Barnekow, Fredrik K. 1868-1943 (1:3:1 2 P).
 

Slagfärdig som sin far. Ordnade stora fester, där inget saknades. Vi minns henne som gammal och pudrad men kvick. Kammarherre. Eliza och Fredrik var barnlösa.

Pontus von Rosens familjegrav
Kvarter 12 C, gravnummer 1. Svart sten.

von Rosen, Carl Pontus 1811-1877 (2:4 P).
 

G.m. von Rosen, Caroline Charlotta, född Dickson 1822-1908 (2:4).

Löjtnant, hovstallmästare. Talade inte engelska, men gärna svenska med Amalia, doktor Charles Dicksons (1:3) hustru. Caroline och Pontus bodde först på Höglunda i Värmland, som Carolines far James d.ä. (2) lät uppföra 1846. Senare flyttade de till Stockholm. Caroline var blind i många år. Kallades ”Änkegrefvinnan”.

Teckning utförd omkring 1839 (Caroline ca 17 år). Konstnär: Maria Röhl 1801-1875.

Caroline och Pontus fick tre barn:
Dottern J.C. Eleonore 1846-1935 (2:4:1), gift med Conra
d August von Rosen 1835-1913, överste, kammarherre. Ej begravd här.

Conrad August von Rosen (2:4:1 P) J.C. Eleonore von Rosen (2:4:1)

Dottern Jeanne H. C. 1849-1922 (2:4:2), gift med med Conrads bror Nils A. F. von Rosen, 1840-1894, förste hovmarskalk. Ej begravd här.

Jeanne H. C. von Rosen (2:4:2) Axel James P. von Rosen (2:4:2 P)

Sonen: von Rosen, Axel James P.  1853-1910 (2:4:3). Kammarherre, ogift


Höglunda är nu ett välbevarat kulturminne vid Norsälven nära Edsvalla bruk.
Foto från 3 augusti 2000: Axel Dickson (2:6:11 2), makan Leila, född Rohrbach och sonsonen Hannes Bjurner Dickson (2:6:11 2:2:3) framför huvudbyggnaden, (arkitekt C.F. von Gegerfeldt 1846).
Nuvarande ägare: familjen Hagberg.

Mail från ordförande William 101018:

I lördags var min bror Thomas och jag på lunch hos familjen Hagberg på Höglunda, som vår gemensamme förfader James (2) byggde 1846. Det finns en bild av gården på vår hemsida "gravar 2004". Nu har man stadgat upp det jättelika tegelhuset ner mot Norsälven och även satt nytt tak på den gamla 4-dörrars torrtoaletten med ännu flera hål. 

Tänk om vi vore med på den tiden och fick sitta där och lyssna. Det kunde bli mycket stoff till hemsidan!

Tänker William

 

Carl Cervins familjegrav
Gravkvarteret Lindhagens kulle 21 F, gravnummer 41

Cervin, Carl 1850-1919 (2:6:3 P)

 

Gift med: Cervin, Carolina Marika Alice, född Dickson 1859-1929 (2:6:3).

Bankir. Bekostade industri - och järnvägsbyggen. Huvudägare i Klippans bruk. Filantrop. Upphovsman till bl.a. Romanäs sanatorium Filantrop. Startade Fristad, (hem för vanartiga flickor). Välgörare inom många sociala inträttningar och anstalter bl.a. Romanäs. De bodde i eget hus på Östermalm. Sitt varma hjärta hade hon ärvt av sin mor Charlotte f. Dudgeon (2:6 P) och pappa Axel (2:6). (Jfr Stig Ramel: ”Smedpojkens dröm”. 2000)
 

Cervin, Carl Charlie G. 1887-1914 (2:6:3 1).

Cervin, Carl Tage Robert 1892-1971 (2:6:3  3).

Carls och Alice äldste son, som skulle överta bankirfirman. Omkom 27 år gammal då han föll ut genom fönstret på gården Taxinge Näsby, utanför Mariefred. Bankir. Styrelseproffs. Filantorp och välgörare. Räddade ringmuren runt Visby

Gift med: Cervin, Hervor, född Barkman, 1896-1979 (2:6:3 3 P)
Tage och Hervor var barnlösa


F.d. godsägare på Haneberg i Södermanland, tekniker och flygare, bosatt i Saltsjöbaden

Carl och Alice Flormans familjegrav
Kvarter 15 D, gravnummer 25

Florman, Alice E. C., född Cervin 1897-1981 (2:6:3 4)

Florman, Carl 1886-1963
(2:6:3 4 P)

  Flygpionjär, den egentlige grundaren av ett svenskt trafikflyg.Grundade tillsammans med brodern Adrian F. AB Aerotransport, ABA.

Näshulta kyrkogård i Södermanland (Eskilstuna. Hälleforsnäs)

Cervin, C. Eric R. 1890-1978 (2:6:3  2).

Godsägare på Haneberg säteri

Greta Cervin, född von Schmalensee 1984-1995
(2:6:3  2 P) 
     

Rämen i juni 2004, William Dickson, 2:6:11 2:2

 

 

Webmistress: Maud Dickson