0

+MODERNA GALLERIET

Yngre grenen

Sidan 2(3)/Page 2(3)
 

Ättlingar till Walter Herbert Dickson och Ellen Emelie Dickson, f. Damkier 2:5:9

         Madeleine Gjersoe
2:5:9 1:1

       
         Oscar Dickson
2:5:9 1:2:1

 Carina Dickson
2:5:9 1:2:1 P

 Emil Dickson
2:5:9 1:2:1  1

         Sada Dickson

2:5:9 1:2:1 1 P

 Madeleine Dickson
2:5:9 1:2:1 2

 Nicklas Dickson
2:5:9 1:2:4

 

Ättlingar till Alice f. Dickson och Carl Cervin  2:6:3

 Carl Cervin
2:6:3 P

 Carolina Marika Alice Cervin, född Dickson 2:6:3

 Ebba Ankarcrona
2:6:3 2:2
 
Nils Ankarcrona
2:6:3 2:2:3
 
Alice Danielsson
(2:6:3  4:3)
         

 


Britt Danielsson
2:6:3 4:3:1 P

 


Michael Danielsson
2:6:3 4:3:4Caroline Prabert
2:6:3 4:3:5

         Per Johan Prabert
2:6:3 4:3:5 P

 


Madeliene Prabert
2:6:3 4:3:5 1

 Josefine Prabert
2:6:3 4:3:5 2

 

Ättlingar till Axel Dickson och Nora Scrope-Hutchinson 2:6:7
 Sally Vaughan
(2:6:7  2:1)

 


Jan Fowler
(2:6:7  2:2)

 Ian Fowler
2:6:7 2:2 P

Ättlingar till Oscar och Amelie Dickson, f. Löwenhielm  2:6:11

 

Oscar Dickson
2:6:11
 
         


Florence Dickson
2:6:11 2:1
 

William Dickson
2:6:11 2:2
 

 Jenny Dickson
2:6:11 2:2:2
         


Hannes Bjurner Dickson
2:6:11 2:2:3
 


Thomas Dickson
2:6:11 2:3
 

Olof Dickson
2:6:11 2:3:2
         


Elsie Dickson
2:6:11 2:4
 

Chelsie Dickson
2:6:11 2:4:3
 

Harriet Dickson
2:6:11 2:5
         Björn Uhrenius
2:6:11 2:5 P

 Duncan Dickson Lindeberg
(2:6:11  2:5:2)

 Anna Apelgren
(2:6:11  2:5:2 P)

 Kerstin Dickson Lindeberg
 2:6:11 2:5:3James  Ramsey
2:6:11 3:2Angela Ramsey
2:6:11 3:2 P

         Ian Lauritzen 2:6:11 5:1, Olle Karlström 2:6:11 5:1:2 P,
Andreas Lauritzen 2:6:11 5:1:3 ,
Lennart Sjögren 2:6:11 5:1:1P,
Akke
Bengsson 2:6:11 5:3P, 
framför
Max Sjögren- Lauritzen 2:6:11 5:1:1 1 
och Alexander Karlström 2:6:11 5:1:2 1 

         Ian Lauritzen
2:6:11 5:1

 Ewa Lauritzen
2:6:11 5:1 P

 Elisabeth Lauritzen
2:6:11 5:1:1

 


Carin Gustavsson
2:6:11 5:3

 Akke Bengtsson
2:6:11 5:3 P

 Anne-Marie Lindqvist
2:6:11 5:3:1

         


 
Christoffer Lindqvist
2:6:11 5:3:1 PDavid Lindqvist
2:6:11 5:3:1 1Sara Bell Lindqvist
2:6:11 5:3:1 2

 Fredrika Karlström 2:6:11 5:1:2 2, 
Max
Sjögren- Lauritzen 2:6:11 5:1:1 1,
 Alexander Karlström 2:6:11 5:1:2 1, 
 Jonathan Sjögren- Lauritzen 2:6:11 5:1:1 2 Christoffer Lindqvist 2:6:11 5:3:1 P,
Andreas Lauritzen 2:6:11 5:1:3,
Olle Karlström 2:6:11 5:1:2 P ,
Alexander Karlström 2:6:11 5:1:2 1

Vem skulle du vilja ha en bild på i Galleriet?
Vi skulle väldigt gärna ha en bild på dig.

Det vore roligt att ha generationen innan representerade här.
Vi har hittat en del. Kan du bidra med fler?

Skicka till:
Anne-Marie eller Maud

eller
Anne-Marie Lindquist, Ringstensudde, 134 61 Ingarö

Var snäll bifoga för- efternamn och släktkod med bilderna.

 

   

 

 

Webmistress: Maud Dickson