Jane av Sandeberg född Dickson 1:2:1 och hennes barn

Vänersborg den 29 juli 1931

 1. 1:2:1 Jane af Sandeberg f. Dickson
G.m. Fredrik af Sandeberg
1844 - 1936
1831 - 1884
 2. 1:2:1 2  Isabel Maria von Sydow 1869 - 1947
 3. 1:2:1 3 Edward af Sandeberg 1870 - 1934
 4. 1:2:1 4 Jane Maria Guinness 1873 - 1957
 5. 1:2:1 5 William af Sandeberg 1874 - 1948
 6.  1:2:1 6 Eleonore Maria Lundblad 1876 - 1937
 7. 1:2:1 7 Fredrik af Sandeberg 1884 - 1961

 

 

Webmaster: Maud Dickson 2:3:3  2:3