En familjebild berättar

Året är omkring 1888. Nästan hela familjen står samlad på trappan till Skeppsta i Sörmland. Längst fram står Axel själv (2:6)1 omkring 62 år gammal. Alla hans barn i livet från äktenskapet med Mehetabel finns med. Längst fram till vänster i randig klänning, äldsta dottern Bell (2:6:4), senare gift med dr Karl Fries. Bakom henne står Axel j:r (2:6:7), senare teplantageägare på Ceylon, gift med Norah och far till Blanche, Helen och John.

Sittande på trappan är Louisa (2:6:5), senare gift med överste Charles Tottie. Bakom henne med hatt och guldkedja står Oscar (2:6:11) omkring 13 år gammal. Fem år senare skulle även han fara till Ceylon, och 1903 gifta sig med Amelie Löwenhjelm och bli far till barnen Margareta, Axel, Helen, Vera och Allan.

Flickan i vita klänningen är familjens yngsta dotter Gracie (2:6:12). Hon förblev ogift och var nervklen. På gamla där berättade hon om fadern Axels kärlek och omtanke, som skulle räcka till så många, men att det var hon, som fick sitta i hans knä, därför att hon var minst.

Till vänster om Gracie står Edith (2:6:6), som skulle gifta sig med Olof Yngström på Ölsboda och få sonen Carl-Ivan. Redan när Carl-Ivan är mycket liten dör Edith. Den av alla älskade systern Caline (2:6:10), som på bilden står till vänster om henne, rycker in för att stötta. Hon skulle få flera giftermålsanbud, men modern Mehetabel, senare mer känd som "Grannie" - hon blev nästan 104 år gammal -, i randig klänning överst på bilden, tycker annat, och Caline förblev ogift.

Den långa flickan med den breda pannan, överst på bilden, är Constance (2:6:8). Hon kommer att verka som missionär i Indien under flera decennier. Hon är begåvad och bestämd. Vid hennes sida står trotjänarinnorna Sophie Wallman till vänster och Olavia Beckman till höger. Sophie hade hand om linneskåpsrum och Olavia, "La", om handkammare.

Den gamla damen i det vita förklädet är "Mimmi", Evelina Crosby, mulatt och före detta slav från svenskkolonien Saint­Barthélemy. 


Axel Dickson 2:6

Mehetabels far, J. G. Austin (som har givit namn till Mount Austin Peak i Hongkong), hade i början av 1800-talet sockerplantagen Demerara i Brittiska Guyana, och Mimmi hade varit barnsköterska i familjen. På gamla dar kom hon till Skeppsta, där hon bodde till sin död 1900. Svenska, som hon var, ville hon bli begravd i Sverige.

Två herrar i stärkkrage och guldkedja på magen är Austinsläktningar på besök. Kanske är det betjänten Wiklund, som står längst upp till höger. Efter Axels död 1899, får Wiklund tjänst på Tyresö slott hos Claes Lagergren, påvlig kammarherre och markis, och senare hos norske ambassadören. Att ha varit i tjänst hos Axel var en stor merit.

Den skäggige mannen överst i dörröppningen är professorn i teologi Oscar Quensel och far till de yngsta barnen på bilden, Percy, senare professor i mineralogi och Winifred, "Kitty", gift Helling.

Bild tagen 1892 på familjen Dickson utanför Skeppsta i Södermanland, där de bodde 1880-1908
Från vänster "Connie", Constance D (2:6:8), Bell Emma D gift Fries (2:6:4), Oscar Charles William D (2:6:11), Edith D, gift Yngström (2:6:6), Axel D (2:6), Louisa D gift Tottie (2:6:5), Gertrud "Caline" Caroline D 2:6:10, Mehetabel Emma f. Austin (Axels fru i andra giftemålet), Grace Mary D. (2:6:12).

Men tillbaka till översta bilden. Vem står bakom kameran, som alla koncentrerar sig inför? Förmodligen de små barnens mor Florence (2:6:2), den näst yngsta av tre döttrar från Axels första äktenskap med Charlotte Dudgeon, som dog 1860 endast 31 år gammal. Saknas på bilden gör även de andra två systrarna, den äldsta, Blanche (2:6:1), gift med sin kusin James Fredrik Dickson (2:1:1), och Alice (2:6:3), gift med bankiren Carl Cervin.

Axel Dickson var yngste son till James (2), den yngre av "urgubbarna". Han var född 1826, gick i skola i Göteborg, och vid Barnängens skola i Stockholm, hos Edward Nonnen på Degeberg (Sveriges första lantbruksinstitut) och vid universitetet i Edinburgh. 1850 inköpte han Kyleberg i Östergötland, som gjordes till mönsterfarm. Han satt i den nya riksdagens första kammare 1867-1870. Men han ville hellre vara lantbrukare och industriman än att prata. Han gjorde stora investeringar i sockerbruk och järnvägar och gick t.o.m. i borgen för Vadstena bank, vilket ledde till att han - "själv, till det yttersta samvetsgrann och hederlig i alla sina handlingar - med sin förmögenhet fick bära följderna av de bedrägerier, som stodo i samband med den sorgligt bekanta Vadstenabanken" (Idun 14 januari 1899).

Familjen flyttade därefter till Skeppsta 1879, som ägdes av hans äldre bror Oscar (2:5), där han blev disponent. Till Skeppsta hörde stora skogar och kungliga älgjakter anordnades. Boningshuset var som en ordinär herrgård, men kallades för "hunting box" av dem som var vana vid större!


Skeppsta

Titta en gång till på den översta bilden, - ett ögonblick, och nästan hela familjen Axel Dickson förevigad för 110 år sedan. Dessutom kan vi vara säkra på att även Blanche och Alice finns på allas läppar, när kameran öppnar sig. Det var ännu svårare på den tiden att ens någon gång under livet kunna samla ihop en familjs alla medlemmar. Hur lång tid tog det att få dem som finns med på bilden, att slutligen uppklädda, kunna samlas på trappan, och stå still, - samtidigt? Framför Florence, som var envis, och hellre vill stå bakom kameran än framför och inte komma med på bild?

Trots att fem av döttrarna inte fick egna barn, fick Axel sexton barnbarn, med efternamnen Bonde, Cervin, Florman, Quensel, Helling, Yngström, Dickson, Ramsay, Block, Burrough och Vaughan, vilka nu 110 år senare blivit till nästan 200 ättlingar spridda över jorden. Och alla de manliga på fädernet bär Axels Y-kromosom!

Axels eftermäle var utomordentligt. "Husbonde enastående i omsorgen om sina underhavandes väl. Han uppförde utmärkta bostäder för arbetarna och sörjde på bästa sätt för deras barns uppfostran, bl.a. genom frikostigt understödjande av folkskolor", -skrev tidningen Idun efter hans död 1899.

Liknande ord står ånyo att läsa 101 år senare, i Stig Ramels bok om sin morfar skulptören Alfred Nyström med titeln "Smedpojken", som kommer ut i höst (se bifogade tidningsklipp). Axel och hans båda hustrur stöttade Alfred Nyström alltifrån barndomens rovland på Kyleberg till internationella konstutställningar i Europa. Både Axel och Alfred var tidiga naturvårdare och bägge arbetade aktivt för att stoppa sjön Tåkerns sänkningar, - till glädje för efterkommande generationer.

Dör gör vi först, när den sista människan på jorden inte längre vet att vi levat

Rämen, mars 2000

William Dickson (2:6:11 2:2)

1) Siffrorna hänvisar till numreringen i "Dicksonska släktträdet" / C.D.

 

 

Webmaster: Maud Dickson