De finns en ny fin bok att läsa

Liffner, Eva-Marie
Drömmaren och sorgen
Förlag: Natur och Kultur

ISBN 0-300-11596-2

Boken refereras av Paulina Helgeson i Svenska Dagbladets nätupplaga.

"Bokens centralgestalt är den kände arkitekten Lars Israel Wahlman som tidigt i karriären fick i uppdrag att rita Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Uppdragsgivare var hovstallmästare James Fredrik Dickson och dennes hustru Blanche. Wahlmans liv kommer att påverkas av familjen Dickson, vars skotska familjehistoria är präglad av både dramatik och tragik.

Liffner är noga med att poängtera i sitt efterord att det inte är verklighetens händelser som återberättas på boksidorna, utan helt och hållet en fantasi kring slottet och de människor som på olika vis var förknippade med det."

Lite längre ner skriver Paulina:

"Drömmaren och sorgen" är helt enkelt bland det bästa jag har läst på länge."

Läs hela referatet här

 

 

Webmistress: Maud Dickson