Västsvenska kvinnor och hem

en bok av Georg Eneroth 1946

Christina Dickson (2:1:3  4:3), vår fantastiska skattkista, hittade en bok med bilder från både hennes hem och mitt.
Här är de bilder från boken, som berör våra liv.

Boken finns på antikvariat på Internet


Från Vikaryd, som Christina har anknytning till


Vikaryd

Vikaryds Egendom, som är mycket vackert belägen vid den nordöstra viken av sjön Mjörn 6 km väster om Alingsås, är omgärdad av gamla, stora ekhagar. Där föder vi idag upp våra kalvar och lamm i ekologisk samstämmighet med naturen.

Gården köptes i mitten av 1800-talet av Axel Dickson, som liksom sin bror, James-Fredrik på Tjolöholm, lät uppföra ett slott på egendomen. Hans son James tog sedermera över och hade en mjölkbesättning med ca 50 kor.

1956 tog Archibald Dickson över Vikaryd. Han avvecklade korna och började med spannmålsodling på de ca 150 ha öppen jord som fanns. Han var dessutom mycket intresserad av skog och drev ett aktivt skogsbruk, ca 500 ha.

1990 tog Archibalds dotter Susanne och hennes man Peter över Vikaryd. Då återvände djuren, kor och får, till gården och planerna på en köttbod sattes i verket. 1992 startades Vikaryds Köttbod.

 
Texten är hämtat från Vikaryds köttbods sida
 

Nancy Dickson, f. Bratt (2:1 3 P)

"Född i Karlsborg den 2 januari 1880. Godsägaren Axel E. Dickson, Vikaryd- Sekr. i Älvsborgs läns Husmodersförbund av S. H. R. Ledam. i kyrkofullmäktige, fattigv.-styrelsen och barnav.-nämnden i Alingsås landsförs. På sin tid även mångårig ledam. i kom.-fullmäktige. V. ordf. i Stiftelsen Haralds minne. Styr.-ledam. i Eleonore Dicksons stiftelse i Göteborg."

Vanja Dickson,
f. Bergh (2:1:3 1 P)

"Född i Göteborg den 6 mars 1903. Maka till Ledamoten av Riksdagens andra kammare, Kammarherren James Dickson, Vikaryd.
Styr.-ledam. i Alingsåskretsen av Svenska Röda Korset.


Salongen på Vikaryd förr


Lilla Vikaryd


Samma hus idag. Foto: Ian Fowler


Lilla Vikaryd. Matsalen


Lilla Vikaryd. Vardagsrummet"Fru Ivy Dickson, f. Lamm, Göteborg" (2:3:3 2 P)
"Född i Göteborg den 14 mars 1920. Maka till Herr Peter Anker Dickson"

Detta är min mamma


Biblioteket på Danska vägen.
Lampan på bordet till vänster har vår hund och jag rivit ner under en vild förbjuden lek.
Och under skåpet blev det ett väldigt lagom stort litet krypin för en liten flicka


Vardagsrummet på Danska vägen


Rum på Danska vägen. Det främre lilla bordet står i dag i mitt vardagsrum


Mitt emot Överås ligger Danska Vägen 13 där min far Peter Dickson (2:3:3  2) och jag bodde första
året av mitt liv innan farfar dog 1945 och vi flyttade till hans lägenhet på Avenyen 1 i Göteborg.
Foto: Maud Dickson

 

 

Webmaster: Maud Dickson