Gustaf Cervin (2:6:3 2:5) 

Vår frände och medlem i Dicksonska släktföreningen Gustaf Cervin (2:6:3 2:5) har gått bort. Senast Gustaf var med oss var på Nationalmuséet våren 2004. Ni ser honom på fotografiet, där vi alla är församlade framför Rembrandts "Batavernas samman-svärjning". Gustaf är nummer 5 från höger i bakre ledet. Han, liksom vi alla närvarande, strålar.

När Gustafs hustru Helena gick bort för nu många år sedan, instiftade han "Helena och Gustaf Cervins Minnesfond" för att stimulera musik, konst, hantverk med anknytning till kyrkan och församlingen i Saltsjöbaden. Årligen betalas medel från fonden ut på "Saltsjöbadsdagen." Gustaf var angelägen att fonden skulle bli till glädje för förtjänta ungdomar.

Vill ni hedra Gustafs minne, sätt då in ert belopp på konto SEB 5257 10 101 90.

Hälsar William Dickson, ordförande i Dicksonska släktföreningen.

 

Fonden startade 1988 och syftet är att hjälpa och uppmuntra unga begåvade musiker med en donation av pengar. Det brukar vara 3 personer som får stipendiet varje år.

Det är cirka ett 75 personer som nu fått stipendiet, bl.a Madeleine Wiborn, som nu är känd sopran, och sjunger på Zurichoperan.

Bilder från 2014 utdelning där 3 stipendiater presenterades och fick SEK 13000/vardera, av Helenas (Cervin) yngsta son Martin.

Här är en länk till en lista på de som har fått stipendiet.

Hälsar sonen Carl Gustaf Cervin

 

 

Webmaster: Maud Dickson